Ζιζανιοκτόνα Καλαμπόκι/Βαμβάκι

Προβολή 1–30 από 47 Αποτελέσματα

Είδος
Μ.Μ.
B' Μ.Μ.
Διαθ.
Κατ. ΦΠΑ
Τιμή

COTTONEX 50SC-5 L  - 00375

Δραστική ουσία: FLUOMETURON ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

DUAL GOLD 96EC-250 cc  - 01937

Δραστική ουσία: METOLACHLOR-S SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

DUAL GOLD 96EC-5 LT  - 01938

Δραστική ουσία: METOLACHLOR-S SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

GARDOPRIM GOLD PLUS 500SC-1 LT  - 01939

Δραστική ουσία: METOLACHLOR-TERBUTHYLAZIN SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

GARDOPRIM GOLD PLUS 500SC-20LT  - 01940

Δραστική ουσία: METOLACHLOR-TERBUTHYLAZIN SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

RUSH 25WG-100 GR  - 03170

Δραστική ουσία: RIMSULFURON DU PONT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

COTTONEX 50SC-1 LT  - 03498

Δραστική ουσία: FLUOMETURON ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

COTTONEX 50SC - 10 L  - 06010

Δραστική ουσία: FLUOMETURON ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

ELUMIS 105 OD - 1 LT  - 06383

Δραστική ουσία: MESOTRIONE + NICOSULFURON SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

DUAL GOLD 96EC-1 LT  - 06815

Δραστική ουσία: METOLACHLOR-S SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

GARDOPRIM GOLD PLUS 500SC-5 LT  - 06816

Δραστική ουσία: METOLACHLOR-TERBUTHYLAZIN SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

LUMAX 537,5SE - 5 L  - 06875

Δραστική ουσία: MESOTRIONE+MRTOLAHLOR+TERBUTHYLAZINE SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

ELUMIS 105 OD - 5 LT  - 07373

Δραστική ουσία: MESOTRIONE + NICOSULFURON SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

STOMP AQUA 455CS - 10 LT  - 07436

Δραστική ουσία: PENDIMETHALIN BASF ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

STOMP AQUA 455CS - 1 LT  - 07864

Δραστική ουσία: PENDIMETHALIN BASF ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

LUMAX 537,5SE - 20 L  - 07870

Δραστική ουσία: MESOTRIONE+MRTOLAHLOR+TERBUTHYLAZINE SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

MONSOON ACTIVE OD - 1 LT  - 08483

Δραστική ουσία: FORAMSULFURON-THIENCARBAZON-CYPROSULFAMI BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

MONSOON ACTIVE OD - 5 LT  - 08484

Δραστική ουσία: FORAMSULFURON-THIENCARBAZON-CYPROSULFAMI BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

LAUDIS 66OD - 1 LT  - 08496

Δραστική ουσία: TEMBOTRIONE+ISOXADIFEN ETHL BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

LAUDIS 66OD - 5 LT  - 08548

Δραστική ουσία: TEMBOTRIONE+ISOXADIFEN ETHL BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

SAMSON EXTRA 6 OD - 750 CC  - 08644

Δραστική ουσία: NICOSULFURON ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

NICOGAN 4 OD - 1 LT  - 08650

Δραστική ουσία: NICOSULFURON ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

STOMP AQUA 455CS - 5 LT  - 08784

Δραστική ουσία: PENDIMETHALIN BASF ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

NICOGAN 4 OD - 5 LT  - 09478

Δραστική ουσία: NICOSULFURON ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

DIMBO 48 SL - 600 CC  - 09971

Δραστική ουσία: DICAMBA ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

LAUDIS 30WG - 1 KG  - 09980

Δραστική ουσία: TEMBOTRIONE+ISOXADIFEN ETHL BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

CABADEX EXTRA SC- 300 CC  - 09983

Δραστική ουσία: FLORASULAM+ MESOTRIONE ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

CLERANDA - 5 LT  - 10407

Δραστική ουσία: IMAZAMOX/METAZACHLOR BASF ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

FIBRANTO 375 ZC - 1 LT  - 10518

Δραστική ουσία: Terbuthylazine, Pendimethaline BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

SAMSON EXTRA 6 OD - 1 LT  - 10519

Δραστική ουσία: NICOSULFURON ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ