Ακαρεοκτόνα

Προβολή 1–17 από 17 Αποτελέσματα

Είδος
Μ.Μ.
B' Μ.Μ.
Διαθ.
Κατ. ΦΠΑ
Τιμή

APOLLO 50SC-150 cc  - 00586

Δραστική ουσία: CLOFENTENZIN ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

APOLLO 50SC-60 cc  - 00587

Δραστική ουσία: CLOFENTENZIN ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

BORNEO 11SC-250 cc  - 02753

Δραστική ουσία: ETOXAZOLE ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

NISSORUN 10WP-400 GR  - 03043

Δραστική ουσία: HEXYTHIAZOX ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

APOLLO 50SC-450 cc  - 04096

Δραστική ουσία: CLOFENTENZIN ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

BORNEO 11SC-500 cc  - 04950

Δραστική ουσία: ETOXAZOLE ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

FLORAMITE 240 SC - 100 CC  - 05084

Δραστική ουσία: BIFENAZATE ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

FLORAMITE 240 SC - 1 L  - 06828

Δραστική ουσία: BIFENAZATE ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

FLORAMITE 240 SC - 250 CC  - 07215

Δραστική ουσία: BIFENAZATE ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

KANEMITE 15SC - 600 cc  - 07256

Δραστική ουσία: ACEQUINOCYL ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

APOLLO 50SC - 300 cc  - 07781

Δραστική ουσία: CLOFENTENZIN ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

MASAI 20WP - 1 KG  - 09540

Δραστική ουσία: TENBUFENPYRAD BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

NEALTA 20 SC - 1 LT  - 10063

Δραστική ουσία: CYFLUMETOFEN BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

BORNEO 11SC- 80 cc  - 10729

Δραστική ουσία: ETOXAZOLE ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

NISSORUN 25 SC - 100 CC  - 11829

Δραστική ουσία: HEXYTHIAZOX 25% ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

AWARD SC - 750 CC  - 11916

Δραστική ουσία: HEXYTHIAZOX + FENPYROXIMATE ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

BORNEO 11SC - 300 cc  - 12125

Δραστική ουσία: ETOXAZOLE ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.