Ελαιοκράμβη

Προβολή 1–11 από 11 Αποτελέσματα

Είδος
Μ.Μ.
B' Μ.Μ.
Διαθ.
Κατ. ΦΠΑ
Τιμή

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ PT200CL 1000MVK  - 00700

CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ PUNCHER CS TMTD IMP - 1,5 M  - 00932

BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ NELSON - 1.500.000 σπ  - 06679

SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ CASSIDY - 1.500.000 σπ  - 09124

SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ EXPOWER - 1.500.000 ΣΠ  - 10207

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ DK IMPLEMENT - 1.500.000 ΣΠ  - 10865

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ PT228CL 1000MVK  - 10869

CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ PUNCHER CS IP - 1,5 M  - 11559

BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ SILVER CS TM - 1,5 M  - 11578

BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.