Τρωκτικοκτόνα

Προβολή 1–30 από 66 Αποτελέσματα

Είδος
Μ.Μ.
B' Μ.Μ.
Διαθ.
Κατ. ΦΠΑ
Τιμή

KLERAT PELLETS-100 GR  - 00046

Δραστική ουσία: BRODIFACUM SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

KLERAT WB(5g)240 GR  - 00047

Δραστική ουσία: BRODIFACUM SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

CONTROL PASTA 10GR - 10 KG  - 00846

Δραστική ουσία: BROMADIOLONE ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

RATCUM WAX BLOX 10 GR - 200 GR (ΖΑΡΙ)  - 00988

Δραστική ουσία: BRODIFACUM ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

RACUMIN PASTE-200 GR  - 01552

BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

RACUMIN PASTE-500 GR  - 01553

BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

ΑΡΟΥΡΙΝ WAX BAIT-25 GR  - 01794

ΟΦΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

KLERAT PELLETS-250 GR  - 02002

Δραστική ουσία: BRODIFACUM SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

KLERAT PELLETS - 5 KG  - 02003

Δραστική ουσία: BRODIFACUM SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

KLERAT WB(5g)5 KG  - 02004

Δραστική ουσία: BRODIFACUM SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

KLERAT WB(5g)120 GR  - 02006

Δραστική ουσία: BRODIFACUM SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

STORM(4g)-224 GR  - 02276

Δραστική ουσία: FLOCOUMAFEN BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

STORM(4g)-112 GR  - 02277

Δραστική ουσία: FLOCOUMAFEN BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

STORM(4g)-3 KG  - 02278

Δραστική ουσία: FLOCOUMAFEN BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

STORM RB PELLETS-10 KG  - 02281

Δραστική ουσία: FLOCOUMAFEN BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΡΟΥΡΙΝ ΒΡΩΜΗ-25 GR(2,5 Kg)  - 02572

Δραστική ουσία: BROMADIOLONE ΚΑΝΔΗΛΙΔΗ ΑΓΚΡΟΣΙΝΤ Α.Ε.

BRODIRAC BLOK ΚΥΒ.ΤΡΥΠΑ-2,5 KG  - 02639

ΚΑΝΔΗΛΙΔΗ ΑΓΚΡΟΣΙΝΤ Α.Ε.

MYOREX PELLET - 100 GR  - 03141

Δραστική ουσία: ΠΟΝΤΙΚΟΚΤΟΝΟ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ & Ν ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

BRODIRAC BAIT ΒΡΩΜΗ - 2,5 KG  - 03787

ΚΑΝΔΗΛΙΔΗ ΑΓΚΡΟΣΙΝΤ Α.Ε.

KLERAT PASTA - 150 GR  - 04662

Δραστική ουσία: BRODIFACUM SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

RACUMIN BAIT-200 GR  - 04816

BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

RACUMIN BAIT-500 GR  - 04817

BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

BARRAGE BAIT(ΣΙΤΑΡΙ) - 200 GR  - 06083

Δραστική ουσία: CHLOROPHACINONE ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

BARRAGE BAIT(ΣΙΤΑΡΙ) - 1 KG  - 06084

Δραστική ουσία: CHLOROPHACINONE ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

AROUTOX BAIT(ΣΙΤΑΡΙ) - 1,5 KG  - 07120

ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

AROUTOX BAIT(ΣΙΤΑΡΙ) - 2,5 KG  - 07500

ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

KLERAT WB(20g)BLOCK - 5 KG  - 07554

Δραστική ουσία: BRODIFACUM SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

AROUTOX BAIT(ΣΙΤΑΡΙ) - 200 GR  - 07717

ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

NOTRAC 5 BLOX - 100 GR  - 07817

Δραστική ουσία: BROMADIOLONE ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

NOTRAC PELLETS - 200 GR  - 07818

Δραστική ουσία: BROMADIOLONE ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.