Εντομοκτόνα Δημ.Υγείας

Προβολή 1–30 από 56 Αποτελέσματα

Είδος
Μ.Μ.
B' Μ.Μ.
Διαθ.
Κατ. ΦΠΑ
Τιμή

GOLIATH GEL-(5 x 4 x 35) GR  - 00420

Δραστική ουσία: FIPRONIL BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

K-OTHRINE 2.5WP-50 GR  - 00421

Δραστική ουσία: DELTAMETHRINE BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

K-OTHRINE 2.5WP-500 GR  - 01473

Δραστική ουσία: DELTAMETHRINE BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

K-OTHRINE 2.5WP-50 GR  - 01475

Δραστική ουσία: DELTAMETHRINE BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

ICON 2,5CS-80 cc  - 02019

Δραστική ουσία: LABDA CYHALOTHRIN SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

ICON 2,5CS-5 LT  - 02020

Δραστική ουσία: LABDA CYHALOTHRIN SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

ICON 2,5CS-500 cc  - 02025

Δραστική ουσία: LABDA CYHALOTHRIN SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

K-OTHRINE 2.5WP-5 GR  - 02158

Δραστική ουσία: DELTAMETHRINE BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

FENDONA 6SC - 50 cc  - 03811

Δραστική ουσία: ALPHACYPERMETHRINE BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

FENDONA 6SC-5 LT  - 03812

Δραστική ουσία: ALPHACYPERMETHRINE BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

FENDONA 6SC-1 LT  - 03814

Δραστική ουσία: ALPHACYPERMETHRINE BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

MAXFORCE WIC GEL - 20 GR  - 07259

ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

BOMBEX Ω CS - 50 CC  - 07302

Δραστική ουσία: ABAMECTIN ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

TWENTY 1 - 400 GR  - 07417

Δραστική ουσία: AZIMETHIPHOS ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

TWENTY 1 - 100 GR  - 07418

Δραστική ουσία: AZIMETHIPHOS ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

OPRA DIFLUBENZURON 2 DT- 30 GR  - 07542

Δραστική ουσία: DIFLUBENZURON ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

OPRA DIFLUBENZURON 15 SC - 100 CC  - 07543

Δραστική ουσία: DIFLUBENZURON ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

POWER 6,24SC - 50 CC  - 07715

Δραστική ουσία: ALPHACYPERMETHRINE ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

K-OTHRINE 7,5 SC - 50 CC  - 07848

Δραστική ουσία: DELTAMETHRINE BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

FICAM W 80 WP - 15 GR  - 07849

BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

PHOBIE RAPIDE - 50 CC  - 07850

Δραστική ουσία: ETOFENPROX ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

SOLFAC 50 EW - 250 CC  - 07875

Δραστική ουσία: CYFLUTHRIN ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

PHOBI E- 100 GR  - 08117

Δραστική ουσία: ETOFENPROX ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

IMPERATOR 25EC - 1 LT  - 08131

Δραστική ουσία: PERMETHRIN SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

OPRAH 2DT - 5 KG  - 08247

Δραστική ουσία: DIFLUBENZURON ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε.

MYTHIC GEL-(5 x 4 x 30) GR  - 08299

Δραστική ουσία: CHLORFENAPYR BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

MAXFORCE QUANDUM - 4 GR  - 08437

ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

OPRAH 15 SC - 5 LT  - 08515

Δραστική ουσία: DIFLUBENZURON ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε.

DUDIM 2 DT - 5 KG  - 08532

Δραστική ουσία: DIFLUBENZURON UPL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩ

PHOBIE GEL ULTRA - 10 GR  - 08579

Δραστική ουσία: ETOFENPROX ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.