ΒΙΟ Λιπάσματα - Εδαφοβελτιωτικά

Προβολή 1–11 από 11 Αποτελέσματα

Είδος
Μ.Μ.
B' Μ.Μ.
Διαθ.
Κατ. ΦΠΑ
Τιμή

MICOSAT-F OLIVO - 10 KG  - 08730

ΒΙΟΡΥΛ A.E.

COFRE 1 LT  - 09887

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

AGROS 3 - 1 LT  - 10459

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

GEO OSMO GB - 1 LT  - 10485

GEO HUMUS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

VIVAFLOR PLUS - 1 LT  - 10530

Δραστική ουσία: ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ Β + Μο ARYSTA LIFESCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε

SOLUCUIVRE Cu - 1 LT  - 10797

Δραστική ουσία: PENCONAZOLE ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ

SOLUCUIVRE Cu - 500 CC  - 10798

Δραστική ουσία: PENCONAZOLE ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ

LEON AC - 40 KG  - 11045

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

HORTI FE 120 IRON 12% - 1 KG  - 11223

GEO HUMUS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

GEO TRYPTON - 1 LT  - 11364

GEO HUMUS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

COFRE 5 LT  - 11920

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΤΣΑΛΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ